Zalo AI Challenge: Problems and Solutions

About Zalo AI Challenge poses a unique problem for participants to show their abilities: building algorithms to detect the gender/category/location of any given voice/song/photo Challenge 1: Music Genre Classification Description Music Genre classification is a difficult and interesting challenge. A good classification is very helpful for smart music storage, music recommendation, music search. Despite of

Ứng dụng Linear Regression: Dự đoán năng lượng tiêu thụ

Giới thiệu Thuật toán Linear Regression, hay còn gọi là Hồi quy tuyến tính, là thuật toán Machine Learning đơn giản, ngoài ra còn được biết tới với cái tên Linear Fitting. Đây là thuật toán supervised learning, học dựa trên dữ liệu cung cấp có tính chất tuyến tính. Bài toán Bài toán đặt ra